Miesiąc: luty 2024

Eumat Szczecin Hydraulika Silowa Szybkozlacza ESSK

Eumat Sp. z o.o. – Informacja o zmianie formy prawnej !

Szanowni Państwo, Niniejszym informujemy, że firmy: EUMAT SERWIS Radosław Matyjaszczyk, NIP: 8512906021,EUMAT Eugeniusz Matyjaszczyk, NIP 8520010291,EUMAT SERWIS Sp. z o.o., NIP: 9552367571 w dniu 01.01.2024 r. przekształcone zostaną w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą: EUMAT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Prosimy o dokonanie zmian w Państwa systemach dotyczących faktur, wszelkich pism, dokumentów handlowych i korespondencyjnych