Eumat Szczecin Hydraulika Silowa Szybkozlacza ESSK

Eumat Sp. z o.o. – Informacja o zmianie formy prawnej !

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że firmy:

EUMAT SERWIS Radosław Matyjaszczyk, NIP: 8512906021,
EUMAT Eugeniusz Matyjaszczyk, NIP 8520010291,
EUMAT SERWIS Sp. z o.o., NIP: 9552367571

w dniu 01.01.2024 r. przekształcone zostaną w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą:

EUMAT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Prosimy o dokonanie zmian w Państwa systemach dotyczących faktur, wszelkich pism, dokumentów handlowych i korespondencyjnych zgodnie z poniższymi danymi:

EUMAT Sp. z o.o.
ul. Kniewska 23, 70-846 Szczecin
KRS: 0000546814, REGON: 360951765, NIP: 9552367571
Konto bankowe: PKO BP S.A. 86 1020 3378 0000 1002 0288 8592
Kapitał spółki od 01.01.2024 r. – 5.005.000,00 PLN.

Dane kontaktowe pozostają bez zmian.

Prezes Zarządu
Radosław Matyjaszczyk

V-ce Prezes Zarządu
Eugeniusz Matyjaszczyk